KISA TARİHÇE

Mursal Köyünü, Oğuz Türklerinin (Türkmen) Kayı Boyu'na bağlı Reyhanlı Türkmen Aşiretin`den insanların kurduğu ve Mursallıların bu kökenden olduğu muhtelif tarih kaynaklarınca belirtilmekte ve tesbit edilmektedir(1).

Ayrıca araştırmacı Hamza Aksüt, Mursal köyünü kuran Türkmenlerin Halep Türkmenleri içindeki Bayat boyuna bağlı Reyhanlı obasından boy beyi ailesi Mursaloğulları olduğunu belirtmektedir(2). Köyün kuruluşu 1600'li yıllara kadar uzanmaktadır. Ana grup Türkmen Aşireti olarak belirtilen Reyhanli Türkmenleri'nin büyük çoğunlugu halen Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde yaşamaktadır.

Anadolu'da uzun yıllar göçebe olarak yaşayan ve hayvancılık yapan Türkmen Aşireti, Hatay'ın Amik Ovası'na zorunlu iskana tabi tutulmuştur. Göçebe yaşam sırasında bugünkü Mursal yöresine ve Uzunyayla (Gürün, Pınarbaşı v.b.) bölgesine yaylaya geldikleri, aşiretten ayrılan bazı grupların geri dönmeyerek Divriği, Malatya gibi yörelerde Mursal ve çevre köyleri kurdukları ve yerleştikleri anlaşılmaktadır. Türkmen aşiretinden bu şekilde ayrılıp Kayseri, Sivas,Malatya, Erzincan, Elazığ, Kahramanmaraş ve hatta Giresun, Tirebolu gibi çeşitli yörelerde köy kuran ve yerleşen muhtelif Türkmen toplulukları (köyleri) bulunduğu bilinmektedir.

* Kaynak :
(1) Reyhanlılı Yazar Şemsettin Mursaloğlu'nunBüyük Türkmen Aşireti Tarihi - Karınca Matbaacılık - İzmir 1984. - isimli kitabı
(2) Anadolu Aleviliği'nin Sosyal ve Coğrafi Kökenleri , Hamza Aksüt, Ankara: Art Basın Yayın, Temmuz 2002.