23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK
VE
ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN!

SİVAS KONGRESİ DELEGELERİ

1.Mustafa Kemal Paşa (Atatürk)

2.Hüseyin Rauf Bey (Orbay)

3.Bekir Sami Bey (Kunduk)

4.Raif Efendi (Dinç)

5.Fevzi Efendi (Fırat)

Heyeti Temsiliyeye seçilen;

6.Refet Bey (Bele)

7.İsmail Fazıl Paşa (Cebesoy- İstanbul Delegesi-Emekli General)

8.İsmail Hami Bey (Danişment - İstanbul Delegesi-Mülkiyeli Gazeteci)

9.Hikmet Efendi (İstanbul Delegesi-Askeri Tıp Öğrencisi)

10.Başağazade Yusuf Bey (Başkaya-Aydın Denizli Delegesi)

11.Küçükağazade Necip Ali Bey (Küçük Ağa -Aydın Denizli Delegesi-Hukuk öğrencisi)

12.Dalamanlızade Mehmet Şükrü Bey (Aydın Denizli Delegesi-Eski Mutasarrıf)

13.Hakkı Behiç Bey (Aydın Denizli Delegesi-Eski Mutasarrıf)

14.Macit Bey (Aydın Alaşehir Delegesi-Hakim-Şarkışlalı)

15.İbrahim Süreyya Bey (Yiğit- Aydın Manisa Delegesi-Eski Mutasarrıf)

16.Mehmet Teyfik Bey (Ankara Çorum Delegesi- Müftü - Malatyalı)

17.Sabıkzade Abdurrahman Dursun Bey (Ankara Çorum Delegesi-Lise Öğretmeni)

18.Tatlızade Yusuf Bahri Bey (Ankara Yozgat Delegesi-Tüccar-Çiftçi)

19.Tatlızade Nuri Efendi (Kastamonu Delegesi-Genel Meclis üyesi)

20.Sami Zeki Bey (Kastamonu Delegesi-Emekli Binbaşı)

21.Kesrizade Salih Sıtkı Bey (Afyonkarahisar Delegesi)

22.Mehmet Şükrü Bey (Koçzade - Afyonkarahisar Delegesi-Hukukçu-Gazeteci)

23.Bekir Bey (Afyonkarahisar Delegesi)

24.Ahmet Nuri Bey (Bursa Delegesi-Eski Mutasarrıf)

25.Osman Nuri Bey (Özpay -Bursa Delegesi-Dava Vekili)

26.Asaf Bey (Bursa Delegesi)

27.Siyahızade Halil İbrahim Bey (Eskişehir Delegesi-Taşocakları Sahibi)

28.Bayraktarzade Hüseyin Bey (Eskişehir Delegesi-Tüccar)

29.Hüsrev Sami Bey (Kızıldoğan-Eskişehir Delegesi-Askerlikten ayrılma)

30.Ratıpzade Mustafa Efendi (Soylu-Niğde Merkez Delegesi-Çiftçi)

31.Dellalzade Hacı Osman Efendi (Niğde Nevşehir Delegesi)

32.Halit Hami Bey (Niğde Bor Delegesi-Mal Müdürü)

33.İmamzade Ömer Mümtaz Bey (Kayseri Delegesi)

34.Katipzade Nuh Naci Bey (Yazgan Kayseri Delegesi-Tüccar)

35.Kalaçzade Ahmet Hilmi Bey (Kalaç - Kayseri Delegesi-Eski Mebus- Mülkiyeli)

36.Karavasıf Bey (Gaziantep Delegesi-Emekli Kurmay Albay)

37.Boşnakzade Süleyman Bey (Samsun Delegesi)

38.Mashar Müfit Bey (Kansu-Hakkari Delegesi-Eski Vali)