SİVAS KONGRESİ DELEGELERİ

1.Mustafa Kemal Paşa (Atatürk)

2.Hüseyin Rauf Bey (Orbay)

3.Bekir Sami Bey (Kunduk)

4.Raif Efendi (Dinç)

5.Fevzi Efendi (Fırat)

Heyeti Temsiliyeye seçilen;

6.Refet Bey (Bele)

7.İsmail Fazıl Paşa (Cebesoy- İstanbul Delegesi-Emekli General)

8.İsmail Hami Bey (Danişment - İstanbul Delegesi-Mülkiyeli Gazeteci)

9.Hikmet Efendi (İstanbul Delegesi-Askeri Tıp Öğrencisi)

10.Başağazade Yusuf Bey (Başkaya-Aydın Denizli Delegesi)

11.Küçükağazade Necip Ali Bey (Küçük Ağa -Aydın Denizli Delegesi-Hukuk öğrencisi)

12.Dalamanlızade Mehmet Şükrü Bey (Aydın Denizli Delegesi-Eski Mutasarrıf)

13.Hakkı Behiç Bey (Aydın Denizli Delegesi-Eski Mutasarrıf)

14.Macit Bey (Aydın Alaşehir Delegesi-Hakim-Şarkışlalı)

15.İbrahim Süreyya Bey (Yiğit- Aydın Manisa Delegesi-Eski Mutasarrıf)

16.Mehmet Teyfik Bey (Ankara Çorum Delegesi- Müftü - Malatyalı)

17.Sabıkzade Abdurrahman Dursun Bey (Ankara Çorum Delegesi-Lise Öğretmeni)

18.Tatlızade Yusuf Bahri Bey (Ankara Yozgat Delegesi-Tüccar-Çiftçi)

19.Tatlızade Nuri Efendi (Kastamonu Delegesi-Genel Meclis üyesi)

20.Sami Zeki Bey (Kastamonu Delegesi-Emekli Binbaşı)

21.Kesrizade Salih Sıtkı Bey (Afyonkarahisar Delegesi)

22.Mehmet Şükrü Bey (Koçzade - Afyonkarahisar Delegesi-Hukukçu-Gazeteci)

23.Bekir Bey (Afyonkarahisar Delegesi)

24.Ahmet Nuri Bey (Bursa Delegesi-Eski Mutasarrıf)

25.Osman Nuri Bey (Özpay -Bursa Delegesi-Dava Vekili)

26.Asaf Bey (Bursa Delegesi)

27.Siyahızade Halil İbrahim Bey (Eskişehir Delegesi-Taşocakları Sahibi)

28.Bayraktarzade Hüseyin Bey (Eskişehir Delegesi-Tüccar)

29.Hüsrev Sami Bey (Kızıldoğan-Eskişehir Delegesi-Askerlikten ayrılma)

30.Ratıpzade Mustafa Efendi (Soylu-Niğde Merkez Delegesi-Çiftçi)

31.Dellalzade Hacı Osman Efendi (Niğde Nevşehir Delegesi)

32.Halit Hami Bey (Niğde Bor Delegesi-Mal Müdürü)

33.İmamzade Ömer Mümtaz Bey (Kayseri Delegesi)

34.Katipzade Nuh Naci Bey (Yazgan Kayseri Delegesi-Tüccar)

35.Kalaçzade Ahmet Hilmi Bey (Kalaç - Kayseri Delegesi-Eski Mebus- Mülkiyeli)

36.Karavasıf Bey (Gaziantep Delegesi-Emekli Kurmay Albay)

37.Boşnakzade Süleyman Bey (Samsun Delegesi)

38.Mashar Müfit Bey (Kansu-Hakkari Delegesi-Eski Vali)